Iza crkve svetog Jakova se pruža Via Domini, drvored obogaćen šarenim mozaicima koji predstavljaju Otajstva svjetla krunice, izrađeni od strane talijanskog umjetnika Arrigo Paza.